Då och då läser man om tragiska fall där svenskar blivit svårt sjuka utomlands och inte fått någon ekonomisk hjälp med sjukvård och hemtransport.

Ofta handlar det då om att man inte haft en försäkring innan resan. Men det finns även ett annat fall när försäkringen inte gäller.

Om sjukdomen som man insjuknar i på resan redan är diagnostiserad och finns i journalerna hemma i Sverige, kan försäkringsbolaget neka att ersätta sjukvård och eventuella andra kostnader. Det är försäkringsbolaget som har tolkningsföreträde vad som hänger ihop med ”redan konstaterad sjukdom”.

Hittade tex denna berättelse om en kvinna som nekats ersättning, nu när vi googlade.

För oss är detta förstås högst relevant efter Christofers stroke. Vi skulle aldrig våga ge oss iväg utan att vara säkra på att våra försäkringar gäller.

Så vad gäller?

Efter sjukdom kan försäkringsbolaget neka ersättning

Gäller reseskyddet i hemförsäkringen för mig?

Om du nyligen (inom tre månader verkar vara legio för de flesta försäkringsbolag):

  • Blivit behandlad för en sjukdom
  • Blivit behandlad för ett olycksfall (t.ex. benbrott)
  • Genomgått en operation
  • Varit på akuten
  • Varit inlagd på sjukhus
  • Själv sökt eller fått remiss till en specialist
  • Har en kronisk sjukdom

är det inte självklart att reseförsäkringen gäller.

Är det ok att resa om min läkare säger ja?

En svensk läkare tar bara hänsyn till dina möjligheter att klara resan i ditt nuvarande tillstånd. Men inte vad vård utomlands och hemtransport kostar. Många läkare har dessutom inte kunskap inom flygmedicin vilket gör att de kan ha svårt att avgöra riskerna som en längre flygresa innebär.

Så vad gör man för att vara säker?

Om man är osäker på om försäkringen gäller ska man kontakta sitt försäkringsbolag och be om en medicinsk förhandsbedömning. Då kan man få beskedet antingen att man har fullt försäkringsskydd eller att man har delvis täckning. Delvis täckning innebär att försäkringen inte kommer att täcka vårdbehov som uppkommer som en följd av din nuvarande sjukdom. Däremot för andra sjukdomstillstånd.

Den medicinska förhandsbedömningen gäller så länge sjukdomen inte förändras, man ändrar medicineringen, man får ny behandling eller bokas in för operation. Då måste en ny medicinsk förhandsbedömning göras.

Men resa inom Europa då? Då gäller väl EU-kortet?

EU-kortet gäller för sjukvård, men inte för hemtransport. Dessutom gäller det bara för akutvård och inte eftervård och bara på offentliga sjukhus.

Exempel på sjukvårdskostnader utomlands

  • ett dygns sjukhusvistelse i Thailand kan kosta 14 000 kronor per dygn.
  • ett dygns sjukhusvistelse i USA kan kosta 100 000 kronor per dygn.
  • behandling av stroke i Thailand kostar 200 000 kronor och  400 000 kronor i USA.

Ambulansflyg hem från Kalifornien eller Thailand kostar 1 miljon kronor.

Efter sjukdom kan försäkringsbolaget neka ersättning

Vad gäller för Christofer?

Jag ringde alltså till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar för att kolla upp vad som gäller för just oss. Detta är det svar jag fick:

Efter en stroke behöver man skaffa sig ett friskintyg av läkare. Där läkaren intygar att man tillfrisknat från sjukdomen och att hen ”inte ser några hinder för en resa”.

Sedan bör man även ringa försäkringsbolaget igen innan man bokar något och verifiera att allt är ok från deras håll, alltså få en medicinska förhandsbedömning

Jag tänker att jag gärna tar svaret från försäkringsbolaget skriftligt. För säkerhets skull.

Troligtvis kan nog Christofer få ett sådant intyg efter att han genomgått hjärtoperationen som ska stänga hålet i hans hjärta. Sedan kan vi försiktigt börja tänka på att resa utomlands igen.

Men Finlandsresan då?

Men vi har ju redan bokat en weekend till Finland? Jo, inom Norden har alla nordiska medborgare rätt till nödvändig vård mot uppvisande av ID-handling. Så i Finland känner vi oss trygga om något mot förmodan skulle hända.

Vi har ju inte alltför långt hem heller.

Efter sjukdom kan försäkringsbolaget neka ersättning

Läs mer: Att råka ut för en olycka eller bli sjuk på resan.

Glöm inte att gilla 4000mil på Facebook för fler tips om resor.

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *