Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är ett av Sveriges 15 UNESCO-världsarv.

Vi vistas 2 heldagar i detta område på Öland. Till en början har jag lite svårt att förstå, exakt vad det liksom är som är världsarvet. Alvaret? Ja också, men nej inte bara.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Vad är världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?

Så här lyder Unescos Världsarvskommittés motivering när världsarvet utsågs år 2000:

Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är alltså en blandning av radbyar, åkrar, betesmarker och vattenområden.

Jorden på Öland började brukas redan för 6000 år sedan, och många markområden har idag precis samma användningsområde som då. Till skillnad från de flesta andra områden på jorden har man inte förändrat dispositionen av betes- och åkermarken över årtusendena. Och det gör Södra Öland unikt. Så har vi nu förstått det.

Och Alvaret har fått fortsätta att vara Alvaret, inte gjorts om till något annat, utan betas fortfarande av kor och får, med sin unika flora bevarad.

Med 14 socknar och 87 byar är Södra Ölands odlingslandskap ett av Sveriges geografiskt största världsarv.

Hur upplever man då världsarvet?

Om detta världsarv tog lite tid och eftertanke att förstå, så tar det ju också lite tid och ansträngning att tillgodogöra sig.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Visst, man kan svischa väg 136 runt. Runda Ottenby i 80 knyck och så uppåt igen. Check. Då har man sett både åkrar, hagar och ett flertal byar. Men har man tagit in världsarvet då? Kanske inte va?

Vi tänker istället att vandring kan vara ett ganska bra sätt att komma världsarvet inpå livet.

Att vandra på Alvaret förstås. Leta de första spirande orkidéerna. Att gå genom fårens och kornas hagar. Klättra över stenmurarna.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Ta sig ner mot havet, så nära man kan, innan stängslen och skyltarna säger Fågelskyddsområde! Stopp! Se hur korna obekymrat får tillträde. Betar av strandängana där ner mot havet.

Besöka en radby.
Vandra över gravfälten, där människor begravts för 1000 år sedan eller mer. Och veta att det såg inte så galet annorlunda ut då. Samma murar, samma hav. Samma lamm, tackor och samma orkidéer.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Specifika platser att besöka

Ja, men om man vill ha lite mer specifika råd då? Vart ska man åka? Då kommer några idéer här.

Den sötaste radbyn vi hittade var Lilla Frö, här kan vi absolut rekommendera att man stannar till.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Ottenby gravfält får en att reflektera över och kanske, kanske förstå hur länge det har funnits människor just precis här.

Fåren och korna finns ju överallt, men mesta närkontakten med dem fick vi under vår vandring till Ölands södra udde. Hagen här är så stor att den liksom upphör att existera. Vi strövar alla fritt på samma villkor.

I Gammalsby bodde vi under vår vistelse på södra Öland. Här gjorde vi kortare promenader på kvällarna och fick närkontakt med odlingslandskapet, smala åkerlappar med stenmurar emellan, som gick ända ner till havet, där sjöfåglarna tog över.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Vid Bjärby Alvar i närheten av Kastlösa, gjorde vi vår, obligatoriska får man väl ändå säga, Alvars-vandring.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Läs också: En eftermiddag i Borgholm – Solliden, Borgholms slott och Borga hage

Missa inga inlägg. Glöm inte att följa 4000mil på Facebook och på Instagram.

 

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *