Strax söder om Färjestaden på Öland hittade vi ett mycket trevligt ställe att vandra på. Särskilt under den årstid när vi besökte Öland, mitt i vitsippornas storhetstid, var det ljuvligt här. Men säkert bjuder alla årstider på fina och olika upplevelser.

Området består av två naturereservat, dels Vickleby ädellövskog, dels Beijershamn. Dessutom går etapp 2 av Mörbylångaleden igenom här, mellan dessa två naturreservat och ovan på detta finns även Karlevistenen i detta område.

Karlevistenen

Karlevistenen beskrivs som ”en av Sveriges märkligaste runstenar”. Varför den beskrivs som just märklig, hittar vi lustigt nog ingen närmare beskrivning av. Den är dock även en av de äldsta. Och riktigt ståtlig där den står på en åker strax intill Kalmarsund.

Den är troligen från slutet av 900-talet och restes till minne av den danske hövdingen Sibbe den gode eller Sibbe den vise, Foldars son. Enligt inskriften ska denne ha blivit begravd i en intilliggande gravhög. Gravhögen finns dock inte kvar idag. Att stenen står på en öde plats vid en strand tyder på att Sibbe dött under färd ute på havet.

Vickleby ädellövskog

”De skönaste lundar man någonsin sett.”

Så beskrev Linné vad han såg när han red genom Vickleby 1741. Sen dess har en stor del av lövskogen, som då växte längs hela den öländska västkusten huggits ner och omvandlats till odlingsmark. Men här i Vickleby ädellövskogs naturreservat finns den kvar. Och vem vet, kanske är det just Linnés förtjänst?


Beijershamns naturreservat

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västkust. Hamnen stod klar 1858. Den visade sig dock felkonstruerad och slammade snabbt igen. Efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk och det uppslammade området har i stället blivit en hemvist för sjöfågel. Beijershamn är numera ett av Ölands viktigaste fågelområden. Reservatet är också rikt på fjärilar.

Över strandängarna och upp på den byggda piren finns breda spänger som man kan vandra längs ut till havet. Att vandra utanför anlagda leder är förbjudet under sommarhalvåret av hänsyn till fåglarnas bästa.

Tur för oss att de vanligaste fåglarna finns beskriva här.

En passande vandringsrutt i detta område

Man kan parkera på tre ställen. Antingen vid Karlevistenen, vid Vickleby ädelövskogs parkering eller vid Beijershamns parkering. Mörbylångaleden löper längs med kusten mellan de två naturreservaten och helt nära förbi Karlevistenen. Ut till Beijershamn finns breda träspänger på båda sidor av udden och genom Vickleby ädellövskog leder en rad promenadvägar och stigar.Man kan frigå hyfsat spontant, givet att man har den ungefärliga kartbilden i huvudet, eller med sig i telefonen då.

Denna vandring innehåller mycket trevligt på en relativ liten yta. Härlig havskontakt, rikligt med sjöfågel, den vackra lövskogen, vitsippefrossa vid rätt tid på året, samt alltså även en av Sveriges mest kända runstenar.

En tur enligt kartan ovan bör ta i storleksordningen 2 timmar.

Mörbylångaleden

Missa inga vandringar. Glöm inte att följa 4000mil på Facebook och på Instagram.

 

Tags

4 Comments

 1. Marianne

  Så vacker vandring och underbart med alla vitsippor i full blom

 2. Här i krokarna rekommenderar jag fina Vickleby självt med Capellagårdens hantverk och trädgårdar där du också kan fika.

  • Gunilla Yourstone

   Såg bilder på Vickleby efter vi kommit hem och tänkte att ”där kanske man skulle ha svängt in”. 😊
   Vandringen i Vivkleby ädellövskog var extremt spontan. Vi körde förbi, jag såg alla vitsipporna och skrek ”här måste vi stanna!” Typ. 😊

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *